НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

 
35921 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др ; Ред. Илия Ватев . - 3 изд. . - София : РЕКО, 2009 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

Сист. No: 10123

Вътрешни болести

 
35920, 35920-Вътрешни болести 

Солаков, Панайот и др.

   Пропедевтика на вътрешните болести / Панайот Солаков, Стефка Кузманова . - Пловдив : МИ "Райков", 2009 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9666-17-4 

Сист. No: 10121

 
C 3419 

Терапия на вътрешните болести  : Ръководство за студенти по дентална медицина / Дамянка Гетова, Иванка Костадинова, Мария Панчовска-Мочева, Людмил Пейчев ; Ред. Мария Панчовска-Мочева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 144 с.

   

   ISBN 954-9806-95-3 

Сист. No: 10122

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

 
35909, 35909-Социална медицина 

Гладилов, Стефан и др.

   Икономика на здравеопазването / Стефан Гладилов, Евгения Делчева . - 4 изд. . - София : Princeps, 2009 . - 487 с.

   

   ISBN 954-8067-81-2 

Сист. No: 10106

 
35919 

Грънчарова, Гена

   Управление на здравните грижи : С модул "Здравни проекти" / Гена Грънчарова . - Плевен : Издателски център "МУ - Плевен", 2009 . - 304 с.

   

   ISBN 954-756-042-5 

Сист. No: 10120

 
II 14205-Хирургия 

Дамянов, Дамян и др.

   История на хирургията в България / Дамян Дамянов, Миладин Апостолов . - София : ГорексПрес, 2007 . - 583 с.

   

   ISBN 954-616-178-9 

Сист. No: 10118

Имунология. Алергология

 
II 14206, II 14206-Микробиология 

Петрунов, Богдан и др.

   Клинична имунология. Клинична алергология. Дентална клинична алергология / Богдан Петрунов, Васил Димитров, Ангелина Киселова-Янева . - София : АРСО, [2009] . - 264 с.

   

   ISBN 954-9301-47-2 

Сист. No: 10125

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

Микробиология

Наука. Образование

Неврология

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Патологична анатомия

 
35918-АГ 

Касабова, Мария

   Скрининг на маточната шийка : Атлас / Мария Касабова . - София : Медицина и физкултура, 2009 . - 72 с.

   

   ISBN 954-420-273-6 

Сист. No: 10119

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Стоматология

 
C II 2247 

Угринов, Р.

   Тумори в лицево-челюстната и шийна области / Р. Угринов . - София : Без св. за изд., 2009 . - 384 с.

   

Сист. No: 10105

Съдебна медицина

Токсикология

 
35913, 35913-Фармация 

Тестове по клинична токсикология  : За самопроверка и обучение / Янко Тодоров Илиев, Саша Александрова Кръстева, Мария Георгиева Пранчева, Стоилка Георгиева Туфкова, Теодора Петкова Караиванова ; Ред. Янко Илиев . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 72 с.

   

   ISBN 954-9806-93-9 

Сист. No: 10112

Урология

Фармакология

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

Хигиена. Екомедицина

 
35922, 35922-Хигиена 

Gatseva, P. et al.

   Hygiene and ecology : Lecture guide for medical students / P. Gatseva, A. Alexandrova . - Plovdiv, 2009 . - 140 p.

   

Сист. No: 10124

Химия. Биохимия

 
II 14207 

Протоколна тетрадка за упражненията по учебната дисциплина Обща и неорганична химия  /  Състав. А. Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 93 с.

   

Сист. No: 10126

Хирургия

 
35917, 35917-ССХ 

Андреев, Андрея П.

   Съдови заболявания. Съдова и ендоваскуларна хирургия / Андрея П. Андреев . - София : Знание, 2009 . - 232 с.

   

   ISBN 954-621-241-2 

Сист. No: 10117

 
II 14205-Хирургия 

Дамянов, Дамян и др.

   История на хирургията в България / Дамян Дамянов, Миладин Апостолов . - София : ГорексПрес, 2007 . - 583 с.

   

   ISBN 954-616-178-9 

Сист. No: 10118


 Индекс по АВТОРИ

Alexandrova, A. 11 
Gatseva, P. 11 
Андреев, Андрея П. 13 
Апостолов, Миладин 6 14 
Ватев, Илия 1 
Гетова, Дамянка 3 
Гладилов, Стефан 4 
Грънчарова, Гена 5 
Дамянов, Дамян 6 14 
Делчева, Евгения 4 
Димитров, А. 12 
Димитров, Васил 7 
Илиев, Янко 10 
Илиев, Янко Тодоров 10 
Ишев, Василий 1 
Караиванова, Теодора Петкова 10 
Касабова, Мария 8 
Киселова-Янева, Ангелина 7 
Ковачев, Димитър 1 
Костадинова, Иванка 3 
Кръстева, Саша Александрова 10 
Кузманова, Стефка 2 
Маринова, Цветанка 1 
Николов, Георги 1 
Панчовска-Мочева, Мария 3 
Пейчев, Людмил 3 
Петрунов, Богдан 7 
Пранчева, Мария Георгиева 10 
Рачева, П. 12 
Солаков, Панайот 2 
Туфкова, Стоилка Георгиева 10 
Угринов, Р. 9