НОВИ КНИГИ

Професионални болести

 
Д 346 

Дерменджиев, Светлан Михов

   Сравнителен анализ на алергичните болести с общ професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион : Научно-изследователски труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Светлан Михов Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 165 с.

   

  

Сист. No: 11010

 
36288 

Дерменджиев, Светлан Михов

   Сравнителен анализ на алергичните болести с общ професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион : Автореферат / Светлан Михов Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 47 с.

   

  

Сист. No: 11011


 Индекс по АВТОРИ

Дерменджиев, Светлан Михов 1 2