НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

 
36407 

Panchovska-Mocheva, Maria

   Internal medicine test questions for students in dental medicine / Maria Panchovska-Mocheva . - Plovdiv : Lax book, 2013 . - 91 p.

   

   ISBN 978-954-8326-72-8 

  

Сист. No: 11317

 
36406 

Вътрешни болести  / Ф. Николов, Ст. Горанов, Ст. Кузманова, Жанет Грудева-Попова, Мария Токмакова, В. Ходжев, Златка Янкова, Л. Владимирова-Китова, А. Торосян, В. Горанова-Маринова ; Ред. Ф. Николов . - Пловдив : ИК ВАП, 2013 . - 544 с.

   

   ISBN 978-954-8326-68-1 

  

Сист. No: 11314

Гастроентерология

 
36409, 36409-Гастроентерология 

Джурков, Венцеслав и др.

   Асцити / Венцеслав Джурков, Николай Кръстев . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 142 с.

   

   ISBN 978-954-8326-71-1 

  

Сист. No: 11324

Ревматология

 
36404, 36404-Ревматология 

Баталов, Анастас

   Ставна ехография в съвременната ревматология / Анастас Баталов . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 279 с.

   

  

Сист. No: 11312

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

 
II 14471 
 WHO 

   Global status report on road safety 2013 : Supporting a decade of actuon . - Geneva : WHO, 2013 . - 304 p.

   

   ISBN 978-92-4-156456-4 

  

Сист. No: 11306

 
II 14475 

The WHO application of ICD-10to deaths during pregnancy, childbirth and the puerperium: ICD-MM

   The WHO application of ICD-10to deaths during pregnancy, childbirth and the puerperium: ICD-MM . - Geneva : WHO, 2013 . - 66 p.

   

   ISBN 978-92-4-154845-8 

  

Сист. No: 11310

 
II 14476 

История на медицинските науки в България  / Ангел Налбански, Божко Божков, Владимир Овчаров, Димитър Вучев, Златка Димитрова и др ; Ред. Минчо Георгиев, Ваньо Митев . - София : АИ "М. Дринов", 2013 . - 668 с.

   

   ISBN 978-954-322-561-3 

  

Сист. No: 11318

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

 
36408 

Клинична епидемиология  : Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, специализиращи лекари, лекари от рискови клиники/отделения, медицински сестри, акушерки, управление на здравните грижи / Йорданка Димитрова Стоилова, Ани Кеворк Кеворкян, Бойка Димитрова Захариева, Яни Костадинов Захариев, Ралица Димитрова Райчева, Христо Кирилов Миновски ; Ред. Йорданка Стоилова . - Пловдив : МИ "Райков", 2013 . - 192 с.

   

   ISBN 978-954-9666-61-8 

  

Сист. No: 11319

Микробиология

Наука. Образование

 
36402 

   Erasmus changing lives opening minds for 25 years . - Luxembourg : European Union, 2012 . - 77 p.

   

   ISBN 978-92-79-21336-6 

  

Сист. No: 11305

 
A 3310

Медицина, фармация и дентална медицина  : Научна сесия, Пловдив, 25-26 октомври 2012 /  Ред. Симеон Василев . - Пловдив, 2013 . - 304 с. . -  (Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина ; 13)

   

  

Сист. No: 11322

 
A 3325

Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки  : Научна сесия, Дом на учените, Пловдив, 25-26 октомври 2012 /  Ред. Симеон Василев . - Пловдив, 2013 . - 260 с. . -  (Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки ; 15)

   

  

Сист. No: 11323

Неврология

 
A 255

Эпилепсия  /  Ред. Е. И. Гусев . - Москва : Медиа Сфера, 2013 . - 76 с. . -  (Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова ; вып.2,т.113,4)

   
   http://www.mediasphera.ru 

  

Сист. No: 11301

Обща медицина

 
II 14470 

Стоянов, В. и др.

   Практически занятия по обща медицина : Модул оториноларингология / В. Стоянов, Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : МИ "Лакс Бук", 2013 . - 73 с.

   

   ISBN 978-954-8326-75-9 

  

Сист. No: 11304

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Педиатрия

 
II 14474, II 14474-Педиатрия 
 WHO 

   WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses . - Geneva : WHO, 2012 . - 166 p.

   

   ISBN 978-92-4-154812-0 

  

Сист. No: 11309

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

 
36405 

Учебник по нуклеарна медицина и лъчелечение  / Анелия Клисарова, Дойчин Минчев, Ирена Костадинова и др ; Ред. И. Костадинова, Т. Хаджиева . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 2011 . - 155 с.

   

   ISBN 978-954-420-289-7 

  

Сист. No: 11313

Дентална медицина

 
CD 79 

Лекции и тестове за интерактивно обучение по оперативно зъболечение и ендодонтия - предклиника [CD-ROM]  / Ст. Владимиров, Н. Манчорова, В. Тодорова, Кр. Маркова, В. Александрова, Е. Бояджиева, М. Манолова, Б. Андонов, В. Стефанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 1 disk

   

   ISBN 978-954-9549-99-7 

  

Сист. No: 11302

 
C 3496 

Филипов, Иван

   Сборник тестове по оперативно зъболечение - предклинична подготовка / Иван Филипов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 219 с.

   

   ISBN 978-619-7085-04-4 

  

Сист. No: 11315

 
C 3497 

Филипов, Иван

   Сборник тестове по ендодонтия - предклинична подготовка / Иван Филипов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 236 с.

   

   ISBN 978-619-7085-05-1 

  

Сист. No: 11316

Съдебна медицина

 
36410, 36410-Съдебна медицина 

Радойнова, Добринка

   Лекарски грешки : Съдебномедицинска гледна точка / Добринка Радойнова . - Варна : СТЕНО, 2013 . - 236 с.

   

   ISBN 954-449- 978-954-449-642-5

  

Сист. No: 11325

Токсикология

Урология

 
II 14477, II 14477-Урология 

Ендокринология на мъжката репродуктивна система  /  Ред. Филип Куманов . - София : АИ "М. Дринов", 2013 . - 412 с.

   

   ISBN 978-954-322-570-5 

  

Сист. No: 11320

Фармакология

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

Хигиена. Екомедицина

 
II 14473 
 WHO 

   Water safety planning for small community water supplies : Step-by-step risk management guidance for drinking-water supplies in small communities . - Geneva : WHO, 2013 . - 55 p.

   

   ISBN 978-92-4-154842-7 

  

Сист. No: 11308

Химия. Биохимия

Хирургия

 
II 14159, II 14159-Хирургия 

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 т. /  Ред. Дамян Дамянов . - София : АИ "М. Дринов", 2008-

   

   Т. 1. Хирургична анатомия /  Ред.  Дамян Дамянов, Николай Видинов . - 2013 . - 425 с.

   

   ISBN 978-954-322-503-3 (т. 1)

  

Сист. No: 11321

Художествена литература

 
36411 

Александрова, Розалия

   Разговор между гълъби : Квантова поезия. Стих в стиха / Розалия Александрова . - Пловдив : Б. и., 2013 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-92713-2-4 

  

Сист. No: 11326


 Индекс по АВТОРИ

Panchovska-Mocheva, Maria 1 
Александрова, В. 16 
Александрова, Розалия 23 
Андонов, Б. 16 
Баталов, Анастас 4 
Божков, Божко 7 
Бояджиева, Е. 16 
Василев, Симеон 10 11 
Видинов, Николай 22 
Владимиров, Ст. 16 
Владимирова-Китова, Л. 2 
Вучев, Димитър 7 
Георгиев, Минчо 7 
Горанов, Ст. 2 
Горанова-Маринова, В. 2 
Грудева-Попова, Жанет 2 
Гусев, Е. И. 12 
Дамянов, Дамян 22 
Деспотова-Толева, Л. 13 
Джурков, Венцеслав 3 
Димитрова, Златка 7 
Захариев, Яни Костадинов 8 
Захариева, Бойка Димитрова 8 
Кеворкян, Ани Кеворк 8 
Клисарова, Анелия 15 
Костадинова, И. 15 
Костадинова, Ирена 15 
Кръстев, Николай 3 
Кузманова, Ст. 2 
Куманов, Филип 20 
Манолова, М. 16 
Манчорова, Н. 16 
Маркова, Кр. 16 
Миновски, Христо Кирилов 8 
Минчев, Дойчин 15 
Митев, Ваньо 7 
Налбански, Ангел 7 
Николов, Ф. 2 
Овчаров, Владимир 7 
Радойнова, Добринка 19 
Райчева, Ралица Димитрова 8 
Стефанова, В. 16 
Стоилова, Йорданка 8 
Стоилова, Йорданка Димитрова 8 
Стоянов, В. 13 
Тодорова, В. 16 
Токмакова, Мария 2 
Торосян, А. 2 
Филипов, Иван 17 18 
Хаджиева, Т. 15 
Ходжев, В. 2 
Янкова, Златка 2