НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 1 -

36654, 36654-Анатомия 

Йотова, Нина и др.

   Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина : Опорно-двигателен апарат / Нина Йотова, Антоанета Фъсова, Денис Черванский ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-189-004-0 

 корица 

Сист. No: 12309

- 2 -

36655, 36655-Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Нервна система, сетивни органи и череп / С. Делчев, Р. Иванова, Ц. Караманлиева, Цв. Петлешкова, Ф. Попова, Ф. Гергинска ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 184 с.

   

   ISBN 978-619-189-005-7 

 корица 

Сист. No: 12310

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

- 3 -

II 14590, II 14590-Генетика 

Stoyanova, V. et al.

   Practical manual of medical genetics / V. Stoyanova, H. Ivanov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 170 p.

   

   ISBN 978-619-189-003-3 

 корица 

Сист. No: 12321

Вътрешни болести

Кардиология

- 4 -

A 3121

[Четиринадесети] XIV Национален конгрес по кардиология  : Сборник резюмета /  Ред. Димитър Раев . - София, 2014 . - 70 с. . -  ( ; v. 20, s. 1)

   

  

Сист. No: 12292

- 5 -

36650, 36650-Болести на ССС 

Марчев, Сотир

   Как се разчита електрокардиограма / Сотир Марчев . - 5. актуал. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-189-002-6 

 корица 

Сист. No: 12303

Ревматология

- 6 -

36646 

Иванова, Мариана и др.

   Анкилозиращ спондилит / Мариана Иванова, Румен Стоилов, Ирена Манолова . - София : Таурус Адвертайзинг, 2013 . - 152 с.

   

   ISBN 978-954-92967-5-4 

 корица 

Сист. No: 12296

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

- 7 -

II 14582 

Fassier, Thomas et al.

   Le francais des medecins : 40 videos pour communiquer a l`hopital / Thomas Fassier, Solange Talavera-Goy . - Grenoble : Press. univ. de Grenoble, 2008 . - 331 p.+1 DVD

   

   ISBN 978-2-7061-1432-8 

 корица 

Сист. No: 12295

- 8 -

II 14589, II 14589-Езикознание 

Ikonomova, Ivana

   Latin and introduction to medical terminology : For students of medicine and dental medicine / Ivana Ikonomova . - Varna : STENO, 2014 . - 128 p.

   

   ISBN 978-954-449-750-7128 

 корица 

Сист. No: 10208

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 9 -

A 1622 
 WHO 

   WHO expert committee on biological standardization : Sixty-fourth report . - Geneva : WHO, 2014 . - 266 p. . -  (WHO technical report series ; 987)

   

   ISBN 978-92-4-120987-8 

 корица 

Сист. No: 12314

- 10 -

II 14585-Здравеопазване и соц. медицин 
 WHO 

   Implementation research toolkit : Workbook . - Geneva : WHO, 2014 . - 175 p.

   

   ISBN 978-92-4-150696-0 

 корица 

Сист. No: 12315

- 11 -

II 14586-Здравеопазване и соц. медицина 
 WHO 

   Global status report on alcohol and health, 2014 . - Geneva : WHO, 2014 . - 376 p.

   

   ISBN 978-92-4-156475-5 

 корица 

Сист. No: 12316

- 12 -

36648-Хирургия 

Дамянов, Д.

   История : Клиника по хирургия ген. проф. д-р Коста, Стоянов, дмн, УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ, Медицински университет - София / Д. Дамянов . - София : ДЛ-М, 2012 . - 136 с.

   

 корица 

Сист. No: 12298

- 13 -

I 2021 

Найденов, Тотко

   Изберете живота : Размисли за самоубийствата / Тотко Найденов . - София : Б. и., 2013 . - 16 с.

   

 корица 

Сист. No: 12300

- 14 -

I 2022 

Найденов, Тотко

   Здравно-духовна култура : За вярващи и атеисти / Тотко Найденов . - София : Б. и., 2013 . - 48 с.

   

 корица 

Сист. No: 12301

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 15 -

II 14594 

Клинични прояви на ХИВ инфекция  : Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, 2008-2015 г. . - София : Министерство на здравеопазването, 2008 . - 148 с.

   

 корица 

Сист. No: 12330

- 16 -

II 14593 

Медицински аспекти на ХИВ инфекцията  : Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, 2008-2015 г. . - София : Министерство на здравеопазването, 2008 . - 135 с.

   

 корица 

Сист. No: 12329

- 17 -

II 14596 

Методически указания за провеждане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза  : Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България" . - София : Министерство на здравеопазването, 2010 . - 32 с.

   

 корица 

Сист. No: 12332

- 18 -

II 14595 

Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция  : Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" . - София : Министерство на здравеопазването, 2014 . - 26 с.

   

 корица 

Сист. No: 12331

Микробиология

Наука. Образование

Неврология

- 19 -

36645, 36645-Неврология 

Витева, Екатерина и др.

   Резистентни епилепсии - клинични особености и социални измерения / Екатерина Витева, Захари Захариев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 127 с.

   

   ISBN 978-619-7085-35-8 

 корица 

Сист. No: 12294

- 20 -

36653 

Делева, Надежда

   Подходи в изследването на езиковите функции при мозъчни увреждания / Надежда Делева . - Варна : АМВ, 2011 . - 158 с.

   

   ISBN 978-954-92624-3-8 

 корица 

Сист. No: 12306

- 21 -

36652 

Димитров, Иван

   Деменции и леки когнитивни нарушения : Невроепидемиологични и диагностични аспекти / Иван Димитров . - Варна : АМВ, 2010 . - 152 с.

   

   ISBN 978-954-92624-1-4 

 корица 

Сист. No: 12305

- 22 -

36647, 36647-Неврология 

Ефтимов, Тихомир и др.

   Интракраниални аневризми / Тихомир Ефтимов, Владимир Наков ; Ред. Кирил Романски . - София : Графимакс 02, 2014 . - 199 с.

   

   ISBN 978-954-9431-26-1 

 корица 

Сист. No: 12297

- 23 -

36651 

Иванов, Борислав

   Немоторни симптоми при Паркинсонова болест / Борислав Иванов . - Варна : АМВ, 2012 . - 143 с.

   

   ISBN 978-954-92624-5-2 

 корица 

Сист. No: 12304

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

- 24 -

36656-Офталмология 

Jogi, Renu

   Basic ophthalmology / Renu Jogi . - 4th ed. . - New Delhi : Jaypee brothers medical publ., 2009 . - 502 p.

   

   ISBN 978-81-8448-451-9 

 корица 

Сист. No: 12319

Патология

Патологична анатомия

- 25 -

II 14584 

Делева, Надежда

   Ултраструктура на менингиомите : Атлас / Надежда Делева . - Варна : АМВ, 2010 . - 163 с.

   

   ISBN 978-954-92624-2-1 

 корица 

Сист. No: 12308

- 26 -

II 14583 

Тумори на главния мозък  : Атлас / Надежда Делева, Иван Димитров, Петър Генев, Ара Капрелян, Борислав Иванов ; Ред. Надежда Делева . - Варна : АМВ, 2011 . - 130 с.

   

   ISBN 978-954-92624-4-5 

 корица 

Сист. No: 12307

Педиатрия

- 27 -

36658 

Изкуството да храним бебетата  /  Състав. Мириам Сежер . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014 . - 168 с.

   

   ISBN 978-954-07-3699-0 

 корица 

Сист. No: 12324

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

- 28 -

36657 

Fazlioglu, Yesim

   Autism / Yesim Fazlioglu . - Sodertalje : St. Kliment Ohridski University Press, 2014 . - 105 p.

   

   ISBN 978-954-07-3678-5 

 корица 

Сист. No: 12322

Радиология

Дентална медицина

- 29 -

C II 2309 

McDonald and Avery`s dentistry for the child and adolescent  /  Ed. Heffrey A. Dean, David R. Avery, Ralph E. McDonald . - 9th. ed. . - Maryland Heights : Mosby - Elsevier, 2011 . - 704 p.

   
   http://evolve.elsevier.com/deanmcdonaldavery/ 

   ISBN 978-0-323-05724-0 

 корица 

Сист. No: 12291

- 30 -

C II 2310-Протетична дентална медицина 

Prosthodontic treatment for edentulous patients  : Complete dentures and implant-supported prostheses /  Ed. George Zarb, John A. Hobkirk et al . - 13 th ed. . - St. Louis : Elsevier, Mosby, 2013 . - 452 p.

   

   ISBN 978-0-323-07844-3 

 корица 

Сист. No: 12302

Токсикология

- 31 -

36649 

Toxicological problems  /  Ed. Christophor Dishovsky, Julia Radenkova-Saeva . - Sofia : Military publ., 2014 . - 458 p.

   

   ISBN 978-954-509-509-2 

 корица 

Сист. No: 12299

Урология

Фармакология

- 32 -

A 1622 
 WHO 

   The selection and use of essential medicines : Report of the WHO Expert committee, 2013 (including the 18th WHO model list of essential medicines and the 4nd WHO model list of essential medicines for children) . - Geneva : WHO, 2014 . - 219 p. . -  (WHO technical report series ; 985)

   

   ISBN 978-92-4-120985-4 

 корица 

Сист. No: 12313

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

- 33 -

II 14591 

Human physiology  : Exercise book for studentd in medicine / Elena Dzhambazova, Palmena Angelova, Petar Raychev, Jana Tchekalarova, Todor Dimitrov et al . - Sodertalje : St. Kliment Ohridski University Press, 2014 . - 188 p.

   

   ISBN 978-954-07-3738-6 

 корица 

Сист. No: 12323

Хигиена. Екомедицина

Химия. Биохимия

- 34 -

II 14592 

Биохимия  : Протоколна тетрадка / Мариела Оджакова, Светла Петрова, Магдалена Чорбаджиева, Ивелин Панчев, Албена Йорданова и др . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014 . - 84 с.

   

   ISBN 978-954-07-3697-6 

 корица 

Сист. No: 12325

Хирургия

- 35 -

36648-Хирургия 

Дамянов, Д.

   История : Клиника по хирургия ген. проф. д-р Коста, Стоянов, дмн, УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ, Медицински университет - София / Д. Дамянов . - София : ДЛ-М, 2012 . - 136 с.

   

 корица 

Сист. No: 12298

- 36 -

Д 406 

Киров, Бурян Александров

   Съдовохирургични усложнения на достъпа след коронарни ендоваскуларни процедури / Бурян Александров Киров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 123 с.

   

 корица 

Сист. No: 12320


 Индекс по АВТОРИ

Angelova, Palmena 33 
Avery, David R. 29 
Dean, Heffrey A. 29 
Dimitrov, Todor 33 
Dishovsky, Christophor 31 
Dzhambazova, Elena 33 
Fassier, Thomas 7 
Fazlioglu, Yesim 28 
Hobkirk, John A. 30 
Ikonomova, Ivana 8 
Ivanov, H. 3 
Jogi, Renu 24 
McDonald, Ralph E. 29 
Radenkova-Saeva, Julia 31 
Raychev, Petar 33 
Stoyanova, V. 3 
Talavera-Goy, Solange 7 
Tchekalarova, Jana 33 
Zarb, George 30 
Витева, Екатерина 19 
Генев, Петър 26 
Гергинска, Ф. 2 
Дамянов, Д. 12 35 
Делева, Надежда 20 25 26 
Делчев, С. 2 
Димитров, Иван 21 26 
Ефтимов, Тихомир 22 
Захариев, Захари 19 
Иванов, Борислав 23 26 
Иванова, Мариана 6 
Иванова, Р. 2 
Йорданова, Албена 34 
Йотова, Нина 1 
Капрелян, Ара 26 
Караманлиева, Ц. 2 
Киров, Бурян Александров 36 
Манолова, Ирена 6 
Марчев, Сотир 5 
Найденов, Тотко 13 14 
Наков, Владимир 22 
Оджакова, Мариела 34 
Панчев, Ивелин 34 
Петлешкова, Цв. 2 
Петрова, Светла 34 
Попова, Ф. 2 
Раев, Димитър 4 
Романски, Кирил 22 
Сежер, Мириам 27 
Сивков, С. 1 
Сивков, Стефан 2 
Стоилов, Румен 6 
Фъсова, Антоанета 1 
Черванский, Денис 1 
Чорбаджиева, Магдалена 34