НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 1 -

37060, 37060-ЛЧХ 

Anastassov, Youri

   Un registre clinique des anomalies de la face en Bulgarie / Youri Anastassov . - Saarbrucken : Verlag, 2016 . - 53 p.

   

   ISBN 978-3-639-54031-4 

  

Сист. No: 13194

- 2 -

37046 

Ковачева, Катя Стефанова

   Вродени аномалии : Клинико-дисморфологични и генетични проблеми / Катя Стефанова Ковачева . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2016 . - 211 с.

   

   ISBN 978-956-756-189-2 

  

Сист. No: 13174

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Гастроентерология

- 3 -

37036, 37036-Вътрешни болести 

Гастроентерология и хепатология  / В. Джурков, Н. Кръстев, Г. Киприн, К. Асенов . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 352 с.

   

   ISBN 978-619-189-035-4 

  

Сист. No: 13159

Кардиология

- 4 -

37035-Болести на ССС 

Даскалов, И. и др.

   Съвременни ехокардиографски методи / И. Даскалов, В. Петрова . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 232 с.

   

   ISBN 978-619-189-044-6 

  

Сист. No: 13158

Нефрология

- 5 -

37042 

Тодоров, Васил и др.

   Кистозни болести на бъбреците / Васил Тодоров, Бисер Борисов, Милена Янкова ; Ред. В. Тодоров . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2016 . - 129 с.

   

   ISBN 978-954-756-190-8 

  

Сист. No: 13170

Пулмология. Фтизиатрия

- 6 -

II 14748 

Белодробни болести  : В 2 ч. /  Ред. Коста В. Костов . - София : InSpiro, 2016

   

   ISBN 78-619-90243-3-1 

   Ч. 1. Основи на пулмологията / Александра Червениванова, Анахид Торосян, Благой Маринов, Владимир Ходжев, Георги Сафев, Иван Новаков, Силвия Новакова, Стефан Костянев, Чавдар Стефанов, и др. . - 706 с.

   

  

Сист. No: 13189

- 7 -

II 14748 

Белодробни болести  : В 2 ч. /  Ред. Коста В. Костов . - София : InSpiro, 2016

   

   ISBN 78-619-90243-3-1 

   Ч. 2. Клинична пулмология / Александра Червениванова, Анахид Торосян, Благой Маринов, Владимир Ходжев, Георги Сафев, Иван Новаков, Силвия Новакова, Стефан Костянев, Чавдар Стефанов, и др. . - 822 с.

   

  

Сист. No: 13190

- 8 -

37039, 37039-Болести на дихателната система, 37039-Вътрешни болести 

Ръководство по пневмология и фтизиатрия  / Зл. Янкова, Д. Костадинов, О. Георгиев, Вл. Ходжев, Ст. Костянев и др ; Ред. Златка Янкова . - София : ЦМБ, 2016 . - 376 с.

   

   ISBN 978-954-9318-71-5 

  

Сист. No: 13165

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

- 9 -

II 14747 

Alter ego + 1 A1  : Methode de francais / Annie Berthet, Emmanuelle Daill, Catherine Hugot et al . - Paris : Hachette, 2012 . - 224 p. + 1 CD-ROM

   

   ISBN 978-2-01-155810-7 

  

Сист. No: 13185

- 10 -

I 2028 

Berthet, Annie

   Alter ego + 1 A1 numerique classe : Methode de francais / Annie Berthet . - Paris : Hachette, 2012 . - 1 USB flash

   

   ISBN 3-095561-960013 

  

Сист. No: 13193

- 11 -

II 14746 

Miquel, Claire

   Vite et bien 1, A1+A2 : Methode rapide pour adultes / Claire Miquel . - Paris : CLE International, 2009 . - 192 p. + 1comp. disc

   

   ISBN 978-209-035272-6 

  

Сист. No: 13184

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 12 -

37045-Социална медицина 

Aleksandrova-Yankulovska, Silviya

   Readings in bioethics : A textbook designed for medical students in english teaching division at the Medical university of Pleven / Silviya Aleksandrova-Yankulovska . - Pleven : Publ. center, Medical University - Pleven, 2016 . - 272 p.

   

   ISBN 978-954-756-186-1 

  

Сист. No: 13173

- 13 -

37041 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина  : Т. 1- /  Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2016

   

   ISBN 978-619-189-040-8 

   Т. 1 . - 2016 . - 150 с.

   

  

Сист. No: 13169

- 14 -

37044 

Александрова-Янкуловска, Силвия

   Наръчник по медицинска етика : За медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти / Силвия Александрова-Янкуловска . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2016 . - 180 с.

   

   ISBN 978-954-756-185-4 

  

Сист. No: 13172

- 15 -

II 14742, II 14742-Здравни грижи (ФОЗ), II 14742-Социална медицина 

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания  : Лекционен курс за студенти медицински сестри / Даниела Танева, Йорданка Цокова, Радослава Кацарска, Ангелина Киркова . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 134 с.

   

   ISBN 978-619-189-047-7 

  

Сист. No: 13160

- 16 -

37058, 37058-Социална медицина 

Соефтестад, Ларс

   Ръководство за експерти в обучението и образованието на роми по здравни проблеми и медицински въпроси / Ларс Соефтестад . - [Пловдив] : Лакс Бук, 2015 . - 28 с.

   

   ISBN 978-619-189-049-1 

  

Сист. No: 13191

- 17 -

37059, 37059-Социална медицина 

Соефтестад, Ларс

   Методология за здравно образование на ромите в България / Ларс Соефтестад . - [Пловдив] : Лакс Бук, 2015 . - 28 с.

   

   ISBN 978-619-189-048-4 

  

Сист. No: 13192

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

Микробиология

Наука. Образование

- 18 -

37053 

[Петнадесети] XV национален конгрес по хирургия с международно участие  : Доклади. Варна, Албена, 29 септември - 2 октомври 2016 г. : В 2 т. /  Ред. Р. Маджов, Кр. Иванов . - Варна : Българско хирургическо дружество, 2016

   

   ISBN 1314-297 

   Т. 1 . - 452 с.

   

  

Сист. No: 13181

- 19 -

37053 

[Петнадесети] XV национален конгрес по хирургия с международно участие  : Доклади. Варна, Албена, 29 септември - 2 октомври 2016 г. : В 2 т. /  Ред. Р. Маджов, Кр. Иванов . - Варна : Българско хирургическо дружество, 2016

   

   ISBN 1314-297 

   Т. 2 . - 336 с.

   

  

Сист. No: 13182

- 20 -

A 3356

Third Pharmaceutical and Business Forum with Scientific Practical Conference  : Faculty of Pharmacy, Medical University of Varna, October 7-8, 2016 /  Ред. Diana Ivanova . - Varna : MU - Varna, 2016 . - 43 p.. . -  (Scripta Scientifica Pharmaceutica ; v. 3, s.1)

   

  

Сист. No: 13196

- 21 -

37050 

Vitanov, Nikolay K.

   Science dynamics and research production : Indicators, indexes, statistical laws and mathematical models / Nikolay K. Vitanov . - Dresden : Springer, 2016 . - 285 p.

   

   ISBN 978-3-319-41629-8 

  

Сист. No: 13178

- 22 -

37052 

Иванов, Трифон

   [Технология на виното] : В 2 т. / Трифон Иванов . - 5 преструкт. и доп. изд. . - София : Дионис, 2011-

   

   ISBN 978-954-2921-03-5 

   Т. 1. Обща технология на виното . - 2011 . - 455 с.

   

  

Сист. No: 13180

- 23 -

37048 

Кабзев, Йовчо и др.

   Технология на пивото : Учебник за студенти от УХТ - Пловдив / Йовчо Кабзев, Иван Игнатов . - Пловдив : АИ на УХТ - Пловдив, 2011 . - 388 с.

   

   ISBN 978-954-24-0175-9 

  

Сист. No: 13176

- 24 -

37049 

Чонова, Валентина и др.

   Технология на хлебните и сладкарските изделия / Валентина Чонова, Гроздан Караджов . - Пловдив : АИ на УХТ - Пловдив, 2014 . - 328 с.

   

   ISBN 978-954-24-0237-4 

  

Сист. No: 13177

Неврология

- 25 -

37038, 37038-Неврология 

Миланов, Иван

   Болка / Иван Миланов . - София : Медицина и физкултура, 2016 . - 464 с.

   

   ISBN 978-954-420-319-1 

  

Сист. No: 13162

- 26 -

37040, 37040-Неврология 

Неврология  : Учебник за студенти по медицина / Иван Миланов, Лъчезар Трайков, Марин Даскалов, Силвия Чернинкова, Захари Захариев и др ; Ред. Иван Миланов, Лъчезар Трайков . - София : Медицина и физкултура, 2016 . - 406 с.

   

   ISBN 978-954-420-320-7 

  

Сист. No: 13166

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Педиатрия

- 27 -

37051 

I am here... try to understand me ...  : Children on the autism spectrum : A manual for parents and professionals /  Ed. Yesim Fazlioglu, April Rebecca Robbins . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2014 . - 241 p.

   

   ISBN 978-954-07-3683-9 

  

Сист. No: 13179

- 28 -

37033 

Боарон, Мишел и др.

   Педиатрия / Мишел Боарон, Франсоа Ру . - София : Изток - Запад, 2016 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-152-863-9 

  

Сист. No: 13156

- 29 -

37046 

Ковачева, Катя Стефанова

   Вродени аномалии : Клинико-дисморфологични и генетични проблеми / Катя Стефанова Ковачева . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2016 . - 211 с.

   

   ISBN 978-956-756-189-2 

  

Сист. No: 13174

- 30 -

37037 

Спешна педиатрия  / Александра Лачева, Александър Йонков, Ана Петрова, Ангелина Стоянова-Делева, Борис Бойкинов, Ексапет Караханян-Джамбазова, Иван Иванов, Илиана Пачева, Мария Куклева, Мария Малинова, Мария Спасова, Надежда Маджирова, Тоньо Шмилев и др ; Ред. Б. Бойкинов, Т. Шмилев . - 4 осн. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2016 . - 708 с.

   

   ISBN 978-954-9666-67-0 

  

Сист. No: 13161

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

- 31 -

37051 

I am here... try to understand me ...  : Children on the autism spectrum : A manual for parents and professionals /  Ed. Yesim Fazlioglu, April Rebecca Robbins . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2014 . - 241 p.

   

   ISBN 978-954-07-3683-9 

  

Сист. No: 13179

Радиология

Дентална медицина

- 32 -

37061, 37061-Oekjd.kd ;eor[rkd, 37061-Дентална медицина 

Мусурлиева, Нина и др.

   Орална хигиена и хроничен пародонтит / Нина Мусурлиева, Дойчин Бояджиев, Мария Стойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 68 с.

   

   ISBN 978-619-7085-76-1 

  

Сист. No: 13195

Токсикология

Урология

Фармакология

- 33 -

II 14744, II 14744-Фармакология 

Фармакология  / Маргарита Христова Караиванова, Николай Дамянов Данчев, Спиро Михайлов Константинов, Георги Цветанов Момеков, Людмил Пейчев и др ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2016 . - 504 с.

   

   ISBN 978-954-334-127-6 

  

Сист. No: 13164

- 34 -

II 14741 

Фармакология и хомеопатична Materia medica  / Дени Демарк, Жак Жуани, Бернар Поатвен, Ив Сен-Жан . - София : Изток - Запад, 2016 . - 502 с.

   

   ISBN 978-619-152-918-6 

  

Сист. No: 13155

Фармация

- 35 -

A 3356

Third Pharmaceutical and Business Forum with Scientific Practical Conference  : Faculty of Pharmacy, Medical University of Varna, October 7-8, 2016 /  Ред. Diana Ivanova . - Varna : MU - Varna, 2016 . - 43 p.. . -  (Scripta Scientifica Pharmaceutica ; v. 3, s.1)

   

  

Сист. No: 13196

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

- 36 -

II 14745, II 14745-Физиотерапия 

Essentials of physical rehabilitation medicine  : For undergraduate medical students / Elena Ilieva, Eugenia Rosulescu, Lucia D`Ingianna, Troycho Troev, Jannis Papathanasiou et al ; Ред. Troycho D. Troev, Jannis V. Papathanasiou . - Plovdiv : Lax book, 2016 . - 344 p.

   

   ISBN 978-619-189-041-5 

  

Сист. No: 13168

Физиология

- 37 -

37056, 37056-Физиология 

Seminar manual of human physiology  : A practical course for dental medicine students / P. Angelova, M. Batselova, N. Boyadjiev, Iv. Damianov, K. Georgieva, P. Hrischev, Z. Iliev, J. Nikolova, D. Popov, D. Sarafov, V. Vasilev . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2016 . - 256 p.

   

   ISBN 978-617-90740-1-5 

  

Сист. No: 13187

- 38 -

37054 

Пашалиева, Ирина

   Мелатонин - съвременни представи за древната молекула / Ирина Пашалиева . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 206 с.

   

   ISBN 978-619-221-021-2 

  

Сист. No: 13183

- 39 -

37055, 37055-Физиология 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по фармация / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Иванов Хрисчев ; Ред. Катерина Георгиева . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2016 . - 176 с.

   

   ISBN 978-619-90740-2-2 

  

Сист. No: 13186

Хигиена. Екомедицина

- 40 -

37043-Хигиена. Екомедицина 

Хигиена на храненето  : Учебник за студенти-бакалаври по специалността "Опазване и контрол на общественото здраве" / Росица Еникова, Мариана Стойновска, Ваня Бирданова, Цветан Димитров ; Ред. Р. Еникова . - 2 прераб. и доп. изд. . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2016 . - 494 с.

   

   ISBN 978-954-756-188-5 

  

Сист. No: 13171

Химия. Биохимия

- 41 -

II 14743, II 14743-Химия 

Костова, Ирена

   Обща и неорганична химия / Ирена Костова . - София : СОФТТРЕЙД, 2016 . - 500 с.

   

   ISBN 978-954-334-185-6 

  

Сист. No: 13163

- 42 -

37062 

Хараланова, Теменужка и др.

   Физикохимия / Теменужка Хараланова, Кристиян Гиргинов . - Русе : ИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2012 . - 136 с.

   

   ISBN 978-954-712-560-5 

  

Сист. No: 13198

Хирургия

- 43 -

37053 

[Петнадесети] XV национален конгрес по хирургия с международно участие  : Доклади. Варна, Албена, 29 септември - 2 октомври 2016 г. : В 2 т. /  Ред. Р. Маджов, Кр. Иванов . - Варна : Българско хирургическо дружество, 2016

   

   ISBN 1314-297 

   Т. 1 . - 452 с.

   

  

Сист. No: 13181

- 44 -

37053 

[Петнадесети] XV национален конгрес по хирургия с международно участие  : Доклади. Варна, Албена, 29 септември - 2 октомври 2016 г. : В 2 т. /  Ред. Р. Маджов, Кр. Иванов . - Варна : Българско хирургическо дружество, 2016

   

   ISBN 1314-297 

   Т. 2 . - 336 с.

   

  

Сист. No: 13182

- 45 -

37060, 37060-ЛЧХ 

Anastassov, Youri

   Un registre clinique des anomalies de la face en Bulgarie / Youri Anastassov . - Saarbrucken : Verlag, 2016 . - 53 p.

   

   ISBN 978-3-639-54031-4 

  

Сист. No: 13194

- 46 -

37034-Хирургия 

Даскалов, Ивайло и др.

   Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции / Ивайло Даскалов, Лилия Демиревска . - София : Арбилис, 2012 . - 96 с.

   

   ISBN 978-954-92936-3-0 

  

Сист. No: 13157