НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

- 1 -

37128-АГ 

Ковачев, Емил

   Асистирани репродуктивни технологии : Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина / Емил Ковачев . - Варна : МУ - Варна, 2017 . - 184 с.

   

   ISBN 978-619-221-060-1 

 корица 

Сист. No: 13363

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 2 -

37135, 37135-Анатомия 

Vankov, V. et al.

   Topographic anatomy : A textbook for medical and dental students / V. Vankov, K. Ichev . - Varna : STENO, 2017 . - 188 p.

   

   ISBN 978-954-449-909-9 

 корица 

Сист. No: 13372

- 3 -

37133, 37133-Анатомия 

Vankova, M.

   Vankov`s anatomy : Central nervous system / M. Vankova . - 3rd ed. . - Varna : STENO, 2017 . - 148 p.

   

   ISBN 978-954-449-908-2 

 корица 

Сист. No: 13369

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Ендокринология

- 4 -

Д 491 

Колева-Тютюнджиева, Даниела Иванова

   Хормони на мастната тъкан, регулатори на апетита и телесното тегло и ендотелна функция при жени с инсулинова резистентност : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Даниела Иванова Колева-Тютюнджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 184 с.

   

 корица 

Сист. No: 13380

- 5 -

37141 

Колева-Тютюнджиева, Даниела Иванова

   Хормони на мастната тъкан, регулатори на апетита и телесното тегло и ендотелна функция при жени с инсулинова резистентност : Автореферат / Даниела Иванова Колева-Тютюнджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 72 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13381

- 6 -

37147-Ендокринология 

Танкова, Цветалина

   Захарен диабет / Цветалина Танкова . - София : Парадигма, 2013 . - 484 с.

   

   ISBN 978-954-326-201-4 

 корица 

Сист. No: 13391

Кардиология

- 7 -

37150-Вътрешни болести 

Орбецова, Връбка и др.

   Енциклопедия по интегративна медицина : Т. 1 - / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова . - 2. прераб. изд. . - Монтана : Полимона ООД, 2015 -

   Дарение ат проф. д-р Мария Орбецова

   Т. 1. Сърдечно-съдови заболявания . - 2015 . - 216 с.

   

   ISBN 978-619-7190-14-4 

 корица 

Сист. No: 13397

Нефрология

- 8 -

37149-Вътрешни болести 

Орбецова, Връбка и др.

   Енциклопедия по интегративна медицина : Т. 1 - / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова . - Монтана : Полимона ООД

   Дарение ат проф. д-р Мария Орбецова

   Т. 3. Заболявания на отделителната система . - 2014 . - 216 с.

   

   ISBN 978-619-7190-02-1 

 корица 

Сист. No: 13395

Пулмология. Фтизиатрия

- 9 -

Д 489 

Димчева, Теодора Димчева

   Мениджмънт на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест - приложение на информационните технологии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Теодора Димчева Димчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 199 с.

   

 корица 

Сист. No: 13377

- 10 -

37140 

Димчева, Теодора Димчева

   Мениджмънт на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест - приложение на информационните технологии : Автореферат / Теодора Димчева Димчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13378

- 11 -

37149-Вътрешни болести 

Орбецова, Връбка и др.

   Енциклопедия по интегративна медицина : Т. 1 - / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова . - Монтана : Полимона ООД

   Дарение ат проф. д-р Мария Орбецова

   Т. 4. Болести на дихателната система . - 2015 . - 216 с.

   

   ISBN 978-619-7190-09-0 

 корица 

Сист. No: 13396

Хематология

- 12 -

II 14784-Хематология 

Воинов, В. А.

   Еферентна терапия : Мембранна плазмафереза / В. А. Воинов . - 6. изд. прераб. и доп. . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 346 с.

   

   ISBN 978-619-189-061-3 

 корица 

Сист. No: 13371

Гериатрия

Дерматология. Венерология

- 13 -

Д 490 

Ночева, Десислава Георгиева

   Практическо приложение на дигиталната дерматоскопия в диагностиката на пигментни и непигментни кожни лезии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Георгиева Ночева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 274 с.

   

 корица 

Сист. No: 13379

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 14 -

Д 496 

Амбарева, Зорница Нончева

   Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общата практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Зорница Нончева Амбарева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 197 с.

   

 корица 

Сист. No: 13400

- 15 -

37151 

Амбарева, Зорница Нончева

   Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общата практика : Автореферат / Зорница Нончева Амбарева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13401

- 16 -

Д 497 

Милева-Николова, Даниела

   Полиморбидност в общата медицинска практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Милева-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 194 с.

   

 корица 

Сист. No: 13402

- 17 -

37152 

Милева-Николова, Даниела

   Полиморбидност в общата медицинска практика : Автореферат / Даниела Милева-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13403

- 18 -

37131 

Ненова, Гергана

   Кинезитерапия в общественото здраве / Гергана Ненова . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 132 с.

   

   ISBN 978-619-221-018-2 

 корица 

Сист. No: 13366

- 19 -

Д 488 

Стоева, Велина Стоянова

   Инфекции в денталната практика: превенция и контрол : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Велина Стоянова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 197 с.

   

 корица 

Сист. No: 13375

- 20 -

37139 

Стоева, Велина Стоянова

   Инфекции в денталната практика: превенция и контрол : Автореферат / Велина Стоянова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 72 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13376

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 21 -

Д 488 

Стоева, Велина Стоянова

   Инфекции в денталната практика: превенция и контрол : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Велина Стоянова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 197 с.

   

 корица 

Сист. No: 13375

- 22 -

37139 

Стоева, Велина Стоянова

   Инфекции в денталната практика: превенция и контрол : Автореферат / Велина Стоянова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 72 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13376

Микробиология

Наука. Образование

- 23 -

37137 

Влахова-Николова, Веселина и др.

   Село Бачково : Историко-етнографски бележки за с. Бачково. Разговорният език на бачковци около средата на ХХ век. Спомени / Веселина Влахова-Николова, Ганка Влахова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 120 с.

   

   ISBN 978-619-7085-74-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13368

- 24 -

37132 

Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието : Мост между средното и висшето образование  : Сборник доклади, 30 септември - 1 октомври 2016 г., Варна /  Ред. И. Мерджанов . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 208 с.

   

   ISBN 978-619-221-043-4 

 корица 

Сист. No: 13367

- 25 -

37154 

Справочник на улиците и площадите в Пловдив  /  Ред. Стефан Шивачев . - 2. доп. и прераб. изд. . - Пловдив : Регионален исторически музей - Пловдив, 2016 . - 125 с.

   

   ISBN 978-619-7091-19-9 

 корица 

Сист. No: 13407

- 26 -

II 14783, II 14783-Библиотечно дело, II 14783-Наука. Образование 

Универсална десетична класификация  : Съкратено издание /  Състав. Александра Николаева Дипчикова, Антоанета Иванова Тотоманова . - София : НБ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 . - 446 с.

   

   ISBN 978-954-523-156-8 

 корица 

Сист. No: 13392

Неврология

- 27 -

37129-Неврология 

Георгиева, Дарина

   Автономни нарушения при мозъчен инсулт / Дарина Георгиева . - Варна : МУ - Варна, 2017 . - 214 с.

   

   ISBN 978-619-221-046-5 

 корица 

Сист. No: 13364

- 28 -

37130-Неврология 

Калевска, Евгения

   Функционални резултати и хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза / Евгения Калевска . - Варна : МУ - Варна, 2017 . - 182 с.

   

   ISBN 978-619-221-045-8 

 корица 

Сист. No: 13365

Обща медицина

Онкология

- 29 -

37150-Вътрешни болести 

Орбецова, Връбка и др.

   Енциклопедия по интегративна медицина : Т. 1 - / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова . - 2. прераб. изд. . - Монтана : Полимона ООД, 2015 -

   Дарение ат проф. д-р Мария Орбецова

   Т. 2. Превенция на рака . - 2015 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-7190-15-1 

 корица 

Сист. No: 13398

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

- 30 -

37134-УНГ 

Отоневрология  : Съвременни аспекти / Огнян Иванов Колев, Владимир Атанасов Овчаров, Ирена Василева Велчева, Иво Сашков Асенов, Михаела Владимирова Сергеева ; Ред. Огнян Колев . - София : Медицина и физкултура, 2017 . - 199 с.

   

   ISBN 978-954-420-323-8 

 корица 

Сист. No: 13370

Офталмология

Патология

Педиатрия

- 31 -

37146, 37146-Педиатрия 

Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията  / Мариана Мурджева, Делян Делев, Иван Янков, Тихомир Дерменджиев, Диляна Вичева, Мирослава Бошева, Мариана Стойчева-Въртигова, Андрей Петров, Мая Кръстева, Мария Спасова, Пенка Стефанова, Анахид Торосян, Олиана Бойкинова, Иван Иванов, Йорданка Стоилова, Стоян Миленков ; Ред. Тоньо Шмилев . - Пловдив : Лакс Бук, 2017 . - 280 с.

   

   ISBN 978-619-189-065-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13390

Професионални болести

- 32 -

37148, 37148-Професионални болести, 37148-Хигиена 

Стойнева, Златка и др.

   Професионални нервни и алергични болести / Златка Стойнева, Светлан Дерменджиев . - София : ИК "Елестра", 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-90129-7-0 

 корица 

Сист. No: 13393

Психиатрия. Медицинска психология

- 33 -

37125-Психиатрия. Медицинска психология 

Боянова, Виолета

   От симптома към диагнозата в логопедичната практика / Виолета Боянова . - София : НБУ, 2012 . - 255 с.

   

   ISBN 978-954-535-744-2 

 корица 

Сист. No: 13355

- 34 -

37123-Психиатрия. Медицинска психология 

Петков, Георги

   Огледала в нощта : Конструктивни познавателни процеси и релации / Георги Петков . - София : НБУ, 2016 . - 182 с.

   

   ISBN 978-954-535-941-5 

 корица 

Сист. No: 13352

- 35 -

37124 

Пирьова, Боряна

   Поведенческа медицина / Боряна Пирьова . - София : НБУ, 2004 . - 104 с.

   

   ISBN 978-954-535-331-7 

 корица 

Сист. No: 13354

- 36 -

37122-Психиатрия. Медицинска психология 

Тодоров, Орлин

   Разбиране и интерпретация в психоанализата / Орлин Тодоров . - София : НБУ, 2017 . - 167 с.

   

   ISBN 978-954-535-937-8 

 корица 

Сист. No: 13351

- 37 -

37126-Психиатрия. Медицинска психология 

Тодорова, Екатерина

   Дислексия : Специфични нарушения на способността за учене / Екатерина Тодорова . - София : НБУ, [2007] . - 207 с.

   

   ISBN 978-954-535-458-8 

 корица 

Сист. No: 13356

- 38 -

II 14782 

Томе, Хелмут и др.

   Учебник по психоаналитична терапия : Т. 1- / Хелмут Томе, Хорст Кехеле . - София : НБУ, [2009]

   

   ISBN 978-954-535-568-4 

   Т. 1. Основи . - 486 с.

   

 корица 

Сист. No: 13353

Радиология

Дентална медицина

- 39 -

C 3558-Дентална профилактика 

Андреева, Радосвета

   Рисков профил и профилактика на деца с преждевременно екстрахирани временни зъби : Комплексно лечение - терапевтични и ортодонтски аспекти / Радосвета Андреева . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7137-91-0 

 корица 

Сист. No: 13360

- 40 -

C 3559 

Велеганова, Ваня Крумова

   Орално здраве на деца със захарен диабет тип 1 : Автореферат / Ваня Крумова Велеганова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 54 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13361

- 41 -

C 3556-Орална хирургия 

Георгиев, Тихомир Добринов

   Приложение на конично-лъчевия томограф при предоперативна диагностика в оралната хирургия / Тихомир Добринов Георгиев . - Варна : МУ - Варна, 2017 . - 176 с.

   

   ISBN 978-619-221-047-2 

 корица 

Сист. No: 13358

- 42 -

C 3560-Дентална фотография 

Коларов, Росен и др.

   Ръководство по дентална фотография / Росен Коларов, Радостина Василева, Николай Николов : Б. и., 2017 . - 77 с.

   

   ISBN 978-179-077-7 

 корица 

Сист. No: 13394

- 43 -

C 3557-Дентална медицина 

Проучвания на оралното здраве  : Основни методи /  Ред. Клара Докова . - 5. изд. . - Варна : МУ - Варна, 2017 . - 126 с.

   

   ISBN 978-619-221-054-0 

 корица 

Сист. No: 13359

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

- 44 -

C II 2330-Фармакология 

Вълчева-Кузманова, Стефка и др.

   Ръководство за упражнения по фармакология : За студенти по дентална медицина / Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : МУ - Варна, 2017 . - 114 с.

   

   ISBN 978-619-221-049-6 

 корица 

Сист. No: 13357

- 45 -

Д 492 

Кокова, Весела Юлиева

   Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Весела Юлиева Кокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 185 с.

   

 корица 

Сист. No: 13382

- 46 -

37142 

Кокова, Весела Юлиева

   Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури : Автореферат / Весела Юлиева Кокова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13383

- 47 -

Д 493 

Пейчев, Живко Людмилов

   Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Живко Людмилов Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 138 с.

   

 корица 

Сист. No: 13384

- 48 -

37143 

Пейчев, Живко Людмилов

   Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика : Автореферат / Живко Людмилов Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 44 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13385

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

- 49 -

37131 

Ненова, Гергана

   Кинезитерапия в общественото здраве / Гергана Ненова . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 132 с.

   

   ISBN 978-619-221-018-2 

 корица 

Сист. No: 13366

Физиология

Хигиена. Екомедицина

Химия. Биохимия

Хирургия

- 50 -

Д 495 

Анастасова-Радинска, Ваня Николаева

   Хирургично поведение при пациенти с последствия от изгаряния : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ваня Николаева Анастасова-Радинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 13388

- 51 -

37145 

Анастасова-Радинска, Ваня Николаева

   Хирургично поведение при пациенти с последствия от изгаряния : Автореферат / Ваня Николаева Анастасова-Радинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13389

- 52 -

37127-Коремна хирургия 

Арнаудов, Пламен

   Конвенционална херниология : Съвременни аспекти / Пламен Арнаудов . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 162 с.

   

   ISBN 978-619-221-005-2 

 корица 

Сист. No: 13362

- 53 -

37136, 37136-Хирургия 

Чакъров, Джевдет

   Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ) / Джевдет Чакъров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 95 с.

   

   ISBN 978-619-7085-82-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13373

- 54 -

Д 494 

Червенков, Любомир Георгиев

   МДКТ диагностика при заболяванията на ретроперитонеалното пространство : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Любомир Георгиев Червенков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 142 с.

   

 корица 

Сист. No: 13386

- 55 -

37144 

Червенков, Любомир Георгиев

   МДКТ диагностика при заболяванията на ретроперитонеалното пространство : Автореферат / Любомир Георгиев Червенков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 39 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 13387


 Индекс по АВТОРИ

Ichev, K. 2 
Vankov, V. 2 
Vankova, M. 3 
Амбарева, Зорница Нончева 14 15 
Анастасова-Радинска, Ваня Николаева 50 51 
Андреева, Радосвета 39 
Арнаудов, Пламен 52 
Асенов, Иво Сашков 30 
Бойкинова, Олиана 31 
Бошева, Мирослава 31 
Боянова, Виолета 33 
Василева, Радостина 42 
Велеганова, Ваня Крумова 40 
Велчева, Ирена Василева 30 
Вичева, Диляна 31 
Влахова, Ганка 23 
Влахова-Николова, Веселина 23 
Воинов, В. А. 12 
Вълчева-Кузманова, Стефка 44 
Георгиев, Тихомир Добринов 41 
Георгиева, Дарина 27 
Делев, Делян 31 
Дерменджиев, Светлан 32 
Дерменджиев, Тихомир 31 
Димчева, Теодора Димчева 9 10 
Дипчикова, Александра Николаева 26 
Докова, Клара 43 
Желязкова-Савова, Мария 44 
Замфирова, Виолета 7 8 11 29 
Иванов, Иван 31 
Калевска, Евгения 28 
Кехеле, Хорст 38 
Ковачев, Емил 1 
Кокова, Весела Юлиева 45 46 
Коларов, Росен 42 
Колев, Огнян 30 
Колев, Огнян Иванов 30 
Колева-Тютюнджиева, Даниела Иванова 4 5 
Кръстева, Мая 31 
Мерджанов, И. 24 
Милева-Николова, Даниела 16 17 
Миленков, Стоян 31 
Мурджева, Мариана 31 
Ненова, Гергана 18 49 
Николов, Николай 42 
Ночева, Десислава Георгиева 13 
Овчаров, Владимир Атанасов 30 
Орбецова, Връбка 7 8 11 29 
Пейчев, Живко Людмилов 47 48 
Петков, Георги 34 
Петров, Андрей 31 
Пирьова, Боряна 35 
Сергеева, Михаела Владимирова 30 
Спасова, Мария 31 
Стефанова, Пенка 31 
Стоева, Велина Стоянова 19 20 21 22 
Стоилова, Йорданка 31 
Стойнева, Златка 32 
Стойчева-Въртигова, Мариана 31 
Танкова, Цветалина 6 
Тодоров, Орлин 36 
Тодорова, Екатерина 37 
Томе, Хелмут 38 
Торосян, Анахид 31 
Тотоманова, Антоанета Иванова 26 
Чакъров, Джевдет 53 
Червенков, Любомир Георгиев 54 55 
Шивачев, Стефан 25 
Шмилев, Тоньо 31 
Янков, Иван 31