НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 1 -

37484, 37484-МБС 

Kostadinov, Rostislav

   Disaster medicine highlights / Rostislav Kostadinov . - Plovdiv : Lax book, 2018 . - 294 p.

   

   ISBN 978-619-189-110-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14702

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

Микробиология

Наука. Образование

- 2 -

A 3272

Национален консенсус за диагностика и лечение на множествена склероза  /  Ред. Ив. Миланов . - София, 2018 . - 59 с. . -  (Двигателни нарушения ; v. 15, s. 3)

   

  

Сист. No: 14697

- 3 -

A 3272

Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест  /  Ред. Ив. Миланов . - София, 2018 . - 40 с. . -  (Двигателни нарушения ; v. 15, s. 4)

   

  

Сист. No: 14698

Неврология

- 4 -

A 3272

Национален консенсус за диагностика и лечение на множествена склероза  /  Ред. Ив. Миланов . - София, 2018 . - 59 с. . -  (Двигателни нарушения ; v. 15, s. 3)

   

  

Сист. No: 14697

- 5 -

A 3272

Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест  /  Ред. Ив. Миланов . - София, 2018 . - 40 с. . -  (Двигателни нарушения ; v. 15, s. 4)

   

  

Сист. No: 14698

- 6 -

A 3224

Национален консенсус за диагностика и лечение на първичните типове главоболие  /  Ред. Ив. Миланов . - София, 2018 . - 48 с. . -  (Cephalgia ; v. 20, suppl. 1)

   

  

Сист. No: 14695

- 7 -

A 3224

Национален консенсус за диагностика и лечение на първичните типове главоболие  /  Ред. Ив. Миланов . - София, 2018 . - 67 с. . -  (Cephalgia ; v. 20, suppl. 2)

   

  

Сист. No: 14696

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Патологична физиология

- 8 -

II 14898, II 14898-Патофизиология 

Hammer, Gary D. et al.

   Патофизиология на заболяванията : Въведение в клиничната медицина / Gary D. Hammer, Stephen J. McPhee . - София : Educational Centre, 2018 . - 616 с.

   

   ISBN 978-619-7417-37-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14699

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Дентална медицина

- 9 -

37479 

Калъчев, Явор и др.

   Възможности на системата Т-СКАН за контрол на оклузо-артикулационните взаимоотношения при протетично лечение / Явор Калъчев, Онник Чапрашикян . - б. м. : Б. и., 2018 . - 152 с.

   Дарение от проф. Я. Калъчев - 1 екз.

   ISBN 978-619-7413-06-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14682

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

- 10 -

37483, 37483-Физиология 

Пенкова, Надя

   Грелинът - мултифункционален гастроинтестинален хормон / Надя Пенкова . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 130 с.

   Дарение от д-р Н. Пенкова - 5 екз.

   ISBN 978-619-189-113-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14701


 Индекс по АВТОРИ

Hammer, Gary D. 8 
Kostadinov, Rostislav 1 
McPhee, Stephen J. 8 
Калъчев, Явор 9 
Миланов, Ив. 2 3 4 5 6 7 
Пенкова, Надя 10 
Чапрашикян, Онник 9